Betingelser for salg til ReUse

LalaToys tilbyder en mulighed for salg til LalaToys ReUse af brugt og ubrugt. Samtlige ReUse varer skal stemme overens med betingelserne for Produktkvalifisering fra LalaToys.

1. Omfang, relation til øvrige generelle vilkår og betingelser

1.1. Muligheden for indlevering til ReUse er et tilbud fra LalaToys ApS.

1.2. Disse betingelser gælder udelukkende muligheden for salg til ReUse, dvs. LalaToys’ køb af brugt legetøj. Ved køb af ydelser og varer fra LalaToys gælder vores generelle handelsbetingelser via www.lalatoys.dk

2. Indgåelse af kontrakt i forbindelse med muligheden for salg til ReUse

2.1. Hvis du ønsker at anvende muligheden for salg til ReUse, er kontrakten baseret på de følgende bestemmelser:

2.2. Du kan udbyde dit eget legetøj ved at angive mærke, navn, nypris og stand. Samtlige Pre-owned modevarer, som du tilbyder, skal stemme overens med betingelserne for produktkvalificering.

2.3. 2.3. Efter du har tilføjet dine ReUse varer, vises en pris som LalaToys er villig til at betale, forudsat at varen stemmer overens med Produktkvalifisering samt legetøjet er komplet dvs. ingen manglende dele. Hvis du er enig i prisen og accepterer betingelserne for muligheden for indlevering til ReUse, kan du indsende dit bindende købstilbud ved at klikke på knappen.

2.4. LalaToys vil give dig et forsendelsesmærkat uden beregning til fremsendelse af ReUse legetøj som Lalatoys har accepteret til indlevering til ReUse

2.5. LalaToys vil tjekke varens tilstand og overensstemmelse med købsbetingelserne inden for 7 dage efter modtagelse af dit legetøj. Hvis varens tilstand opfylder disse betingelser, vil LalaToys fremsende en købsbekræftelse via e-mail og dermed acceptere tilbuddet (kontrakten).

2.6. I tilfælde af en afvigelse i nypris, tilstand eller produktkategori kan LalaToys justere prisen uden videre.

2.7. Hvis varens tilstand ikke opfylder kravene i betingelserne for muligheden for indlevering til ReUse, vil LalaToys sende dig et helt eller delvist afslag på købstilbuddet via e-mail. I dette tilfælde indgås kun købskontrakt på det accepterede legetøj. Det afviste legetøj vil enten blive returneret til dig (du betaler selv fragt) eller blive doneret til velgørenhed. Hvis du ikke reagerer på en e-mailpåmindelse inden for syv dage efter fremsendelse af kommunikationen, vil varen blive doneret til en velgørenhedsorganisation.

2.8. Du modtager købsprisen i form af kredit som kan bruges til betaling af dit LalaToys medlemskab.

3. Dine forpligtelser

3.1. Som bruger er du forpligtet til at levere samtlige oplysninger vedrørende legetøjet, der skal sælges, på en fyldestgørende og sandfærdig måde.

3.2. Du må kun tilbyde varer, som du er eneindehaver af, eller som står til din rådighed med ejerens tilladelse.

3.3. Du er også forpligtet til kun at tilbyde varer til køb, som er originalvarer fra producenten, der anføres på mærkatet. Hvis du ikke kan tjekke eller verificere dette (for eksempel fordi du købte varen “second hand”), bedes du venligst undlade at tilbyde denne vare til køb.

4. Brugsrettigheder

4.1. Du garanterer at du er ejer af ovennævnte rettigheder og at du er i stand til at tildele brugsrettighederne som beskrevet ovenfor. LalaToys er i særdeleshed ikke forpligtet til at kontrollere din autorisation. I tilfælde af en overtrædelse af ovenstående tildeling af rettigheder, skal du holde LalaToys skadesløs i forhold til samtlige berettigede krav fra tredjeparter.

4.2. Derudover forbeholder LalaToys sig retten til at træffe egnede foranstaltninger for at forsvare sig selv mod sådanne krav og til at gøre krav på samtlige skader, rimelige omkostninger og øvrige krav, der er pådraget i denne forbindelse, over for dig.

5. Ansvar

5.1. I tilfælde af uagtsomhed hæfter LalaToys kun for overtrædelser af væsentlige kontraktlige forpligtelser, overtrædelser rettet mod personers liv, legeme eller sundhed eller inden for konteksten af produktansvarsloven. Væsentlige kontraktlige forpligtelser er forpligtelser, hvor en opfyldelse er nødvendig for at opnå kontraktens målsætninger. I tilfælde af en overtrædelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser, begrænses ansvaret til den påregnelige skade, der er typisk for kontrakten, forudsat at dette ikke er et rent finansielt tab og ikke er baseret på skader på liv, legeme eller sundhed.

5.2. Ansvarsbegrænsningen gælder også det personlige ansvar hos medarbejdere, repræsentanter og stedfortrædende agenter hos LalaToys. Desuden er de lovfæstede ansvarsbestemmelser gældende.

Produktkvalificering

Vi køber kun legetøj i en tilstand som kan sendes videre i cirkulation og fra mærker på vores liste over mærker. Bemærk venligst - vi kan ikke købe:

- Varer med manglende eller ødelagte dele

- Varer med større misfarvning og røglugt på plysdyr

- Assorteret legetøj