Børnelegetøj på abonnement - Slut med dyre fejlkøb og et rodet børneværelse
0 / 0

HANDELSBETINGELSER

1. Indledning

1.1 Generelle betingelser (’Handelsbetingelser’) gælder for LalaToys.dk (herefter kaldt websitet), de abonnementservices der tilbydes på websitet og de produkter der leveres i henhold til abonnementer. Ved at bruge LalaToys.dk eller køb af ydelser på websitet, accepterer du vilkårene og indvilliger at følge dem.

2. Generelle oplysninger

LNR Group ApS
Ceresbyen 34, st. 2.
8000 Aarhus C
CVR nr.: 41740922
Telefon: 93921237
Email: info@lalatoys.dk

3. Priser

3.1 Alle angivne priser og fragtomkostninger på websitet er til enhver tid gældende. Alle priser er inkl. moms.

3.2 LNR Group forbeholder sig retten til at ændre i angivne priser ved trykfejl.

3.3 Prisen for et abonnement består som hovedregel af et periodemæssigt abonnementsgebyr (månedligt, halvårligt eller årligt). De gældende priser for dit køb er fremhævet ved bestilling af medlemskabet hos LalaToys.

3.4 Priser kan ændre sig til enhver tid. Du er bundet af de priser, der gælder på det tidspunkt, du har tegnet dit medlemskab, medmindre LalaToys giver dig besked om prisændringer, og du indenfor 25 dage ikke har accepteret ændringen – derved vil dit medlemskab omgående ophøre.

3.5 Vi udøver fri fragt på første ordre. Dernæst koster det som udgangspunkt 49 kr. for fragt. Returpakken er altid gratis.

4. Betaling

4.1 Ved indgåelse af dit medlemskab hos LalaToys, accepterer du at betale det periodemæssige abonnement, indtil abonnementet opsiges.

4.2 De periodevise betalinger bliver automatisk trukket på købers tilmeldte betalingskort. Første månedlige abonnementsbetaling, vil automatisk blive trukket på købers betalingskort ved oprettelse af abonnement. Bekræftelsen af abonnementskøbet vil modtages via mail.

4.3 LalaToys accepterer kortbetaling via fx Visa, Visa/Dankort, Visa Electron og Mastercard samt mobilepay og Applepay. Mobilepay og Applepay dog kun til betaling af fragt.
Du kan forny eller ændre dit kort eller betalingsmetode under dine kontoindstillinger.

4.4 Dine kortoplysninger bliver håndteret af Reepay, der garanterer en sikker håndtering af dine penge. LalaToys har således ikke adgang til dine kortoplysninger og kan ikke gøres ansvarlig for eventuelt misbrug af dine kortoplysninger.

4.5 Har det ikke været muligt at trække penge på dit kreditkort for din periodevise betaling, sender vi en faktura per mail og dernæst en rykkerskrivelse. Husk derfor altid at få opdateret dit kreditkort under din konto, hvis dit kort er udløbet eller hvis du får et nyt.

5. Fortrydelsesret og returnering

5.1 Som forbruger, kan du altid fortryde dit køb indenfor 14 kalenderdage fra den dag vi afsender din første pakke.

5.2 Fortrydelsesretten udløber 14 dage efter den dag køber har modtaget bekræftelse på abonnementet per mail.

5.3 Du udøver din fortrydelsesret ved at meddele os på til info@lalatoys.dk, inden udløbet af fortrydelsesfristen, og ved for egen regning returnere pakken.
Modtaget legetøj skal returneres til:

LNR Group ApS
Ceresbyen 34 st. 2
8000 Aarhus C

5.4 Din returnering skal afsendes som pakke med mulighed for tracking, ellers kan LalaToys ikke stilles til ansvar for manglende levering.

5.5 Som køber bærer du risikoen for legetøjet fra tidspunktet for dets levering.

5.6 Som køber kan du ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give LalaToys besked om dette.

6. Refundering

6.1 Hvis køber fortryder sit køb, vil LalaToys gennemgøre en tilbagebetaling til det samme betalingskort, som blev anvendt ved købet.

6.2 I tilfælde af værdiforringelse, som køber hæfter for, fratrækkes denne af købsbeløbet.

6.3 Benytter du dig af fortrydelsesretten, inden for den givne fortrydelsesfrist, refunderer LalaToys beløbet senest 14 dage efter at pakken er i vores besiddelse.

6.4 LalaToys kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget legetøjet retur, med mindre køberen inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret det til vores adresse.

7. Opsigelse & Automatisk fornyelse

7.1 Køber kan til enhver tid opsige sit medlemskab. Dette kan ske enten via din konto på lalatoys.dk eller skriftligt til info@lalatoys.dk.

7.2 Medlemskabet er løbendes og kan opsiges, når du ikke længere ønsker det. Derfor kan du til enhver tid opsige dit medlemskab til udløbet af den pågældende abonnementsperiode.

7.3 Din opsigelse træder i kraft, når vi modtager det legetøj, der skal returneres. Vi sender dernæst en bekræftelse på opsigelsen af medlemskabet. Bemærk, der kan gå 1-3 hverdage fra, at du har indleveret pakken i en pakkeshop til, at vi har modtaget den.

7.4 Hvis abonnementet ikke er blevet opsagt ved udløbet af den første abonnementsperiode (månedligt, halvårligt og årligt), forlænges abonnementet til selvsamme abonnementsvilkår.

8. Ejendomsretten

8.1 Det til enhver tid gældende sortiment hos LalaToys er LalaToys ejendom, hvorfor du igennem dit medlemskab kun opnår brugsretten til legetøjet. Du må derfor ikke over for en tredjepart forsøge at sælge eller på anden måde råde på dette.

8.2 Har du i 8 fortløbende måneder haft brugsretten til samme vare, vil den bortfalde som LalaToys ejendom og overgå til dig som køber. Du får samtidig nye poletter for at foretage det næste valg.

9. Købers ansvar for Legetøjet

9.1 Køber bærer ansvaret og risikoen for legetøjet fra modtagelse af legetøjet og frem til tilbageleveringstidspunktet.

9.2 Køber holdes ikke ansvarlig for almindelig slidtage og brug af legetøjet.

9.3 Skulle det tilbageleverede legetøj mangle dele eller komme i ødelagt tilstand, vil det betragtes som et mangelfuldt eller beskadiget legetøj, som køber holdes ansvarlig for. I sådanne tilfælde vil du kun blive faktureret ”rest” beløbet i forhold til antal måneder, som du har haft legetøjet i din besiddelse.

10. Sælgers ophævelse af medlemskab

10.1 LalaToys kan vælge at ophæve købers medlemskab med øjeblikkelig virkning, såfremt køber væsentligt misligholder sine forpligtelse overfor os. (Betingelser beskrevet i vores handels- & leveringsbetingelser samt abonnementsbetingelser).

10.2 LalaToys kan ophæve købers medlemskab ved følgende situationer:
- Køber udebliver med betaling i mere end 5 dage fra forfaldstidspunktet af det pågældende abonnement
- Køber forsømmer vedligeholdelsesansvaret af det fremsendte legetøj
- Køber har solgt eller forsøgt solgt det fremsendte legetøj, før ejeretten er overgået til køber.

10.3 Hvis LalaToys finder det nødvendigt at ophæve medlemskabet, skal der gives en frist på minimum 14 dage til udbedrelse eller udredninger af de handlinger, der er i strid med vores handels-, leverings- og abonnementsbetingelser. Dette er dog kun gældende, hvis LalaToys finder det muligt, at den pågældende situation kan genoprettes.

10.4 I tilfælde af at sælger ophæver medlemskabet, er køber forpligtet til at betale i følgende tilfælde:
- I tilfælde af betalingsmisligholdelse, er du som køber forpligtet til at betale forfaldne pengekrav, herunder eventuelle rykkere og påløbne renter.
- I tilfælde misligholdelse af det fremsendte legetøj, er du som køber forpligtet til at skulle erstatte legetøjets ”restværdi”.

11. Klager

11.1 Hvis legetøj fra LalaToys er defekt, kan du klage over produktet inden for rimelig tid og få information om, hvordan du returnerer legetøjet til os. Klage over køb eller produkter kan indgives ved at du sender en mail, der beskriver problemet til info@lalatoys.dk.

12. Rettigheder

12.1 Alt indhold på websitet, inklusiv tekst, scripts, billeder, flashfiler, grafik, lyd, musik, videoer, interaktive funktion og lignende, ejes eller er licenseret til LalaToys. Brugen af dette indhold er underlagt copyright og andre intellektuel ejendomsretter gældende ifølge dansk lovgivning.

12.2 12.1 er med undtaget producenters varemærker, logoer, billeder og produkttekster.

13. Ændringer af Handelsbetingelser

13.1 LalaToys må, når vi finder det passende, tilføje eller på anden måde tilrette disse Handelsbetingelser.

14. Generelt

14.1 Disse Handelsbetingelser er underlagt lovgivningen i Danmark, og skal fortolkes i overensstemmelse med dette. Enhver tvist mellem køber og LalaToys skal afgøres af de danske domstoles enekompetence.

14.2 Disse handels- og leveringsbetingelser, vores abonnementsbetingelser, cookies- og privatlivspolitik og andre offentligt tilgængelig lovtekster udgør den fulde aftale mellem køber og LalaToys omkring websitet og dets services.

15. Force Majeure

15.1 Det gør sig gældende, at LalaToys ikke er ansvarlig for opretholdelse af sine forpligtelser, såfremt der er tale om en hændelse, som LalaToys ingen indflydelse har på, og som ikke kan forudsiges.