Handelsbetingelser

1. Indledning

1.1 Generelle betingelser (’Handelsbetingelser’) gælder for LalaToys.dk (herefter kaldt websitet), de abonnementservices der tilbydes på websitet og de produkter der leveres i henhold til abonnementer. Ved at bruge LalaToys.dk eller køb af ydelser på websitet, accepterer du vilkårene og indvilliger at følge dem.

2. Generelle oplysninger

LNR Group ApS
Beringvej 21A
8361 Hasselager
CVR nr.: 41740922
Email: info@lalatoys.dk

3. Priser

3.1 Alle angivne priser og fragtomkostninger på websitet er til enhver tid gældende. Alle priser er DKK inkl. moms. Priser for legetøjet er dog angivet i poletter.

3.2 Prisen for et abonnement består som hovedregel af et periodemæssigt abonnementsgebyr (månedligt, halvårligt eller årligt). De gældende priser for dit køb er fremhævet ved bestilling af medlemskabet hos LalaToys.

3.3 Priser kan ændre sig til enhver tid. Du er bundet af de priser, der gælder på det tidspunkt, du har tegnet dit medlemskab, medmindre LalaToys giver dig besked om prisændringer, og du indenfor 25 dage ikke har accepteret ændringen – derved vil dit medlemskab omgående ophøre.

3.4 Vi giver fri fragt én gang om måneden. Dernæst koster det som udgangspunkt 69 kr. for fragt. Returpakken er altid gratis.

4. Betaling

4.1 Ved indgåelse af dit medlemskab hos LalaToys, accepterer du at betale det periodemæssige abonnement, indtil abonnementet opsiges.

4.2 De periodevise betalinger bliver automatisk trukket på købers tilmeldte betalingskort. Første månedlige abonnementsbetaling, vil automatisk blive trukket på købers betalingskort ved oprettelse af abonnement. Bekræftelsen af abonnementskøbet vil modtages via mail.

4.3 LalaToys accepterer kortbetaling via fx Visa, Visa/Dankort, Visa Electron og Mastercard samt MobilePay.

4.4 Du kan forny eller ændre dit kort eller betalingsmetode under dine kontoindstillinger. Vi tager ingen kortgebyrer.

4.5 Dine kortoplysninger bliver håndteret af Reepay, der garanterer en sikker håndtering af dine penge. LalaToys har således ikke adgang til dine kortoplysninger.

4.6 Har det ikke været muligt at trække pengene på dit kreditkort for din periodevise betaling, sender vi en rykker per mail. Udebliver betaling stadig, ophæves abonnementet efter 15 dage.

4.7 Har du legetøj som ikke er returneret ved ophævelse vil du være erstatningsansvarlig for det manglende legetøj, da det opfattes som misligeholdelse af aftalen. Du vil opkræves for udbetalt medlemskab, nyprisen af legetøjet, Samtidig pålægges et gebyr på 625 kr. for håndtering af hele sagen.

4.8 Opkrævninger, som ikke bliver betalt overdrages i sidste ende til inkasso. Husk derfor altid at få opdateret dit kreditkort under din konto, hvis dit kort er udløbet eller hvis du får et nyt.

5. Fortrydelsesret på abonnement

5.1 Som forbruger har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

5.2 Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, vi har lavet aftalen. Fristen indebærer, at du har 14 dage fra aftaledagen til at give os besked om, at du vil fortryde. Du kan sende en mail til info@lalatoys.dk benytte standardfortrydelsesformularen, som du finder nederst i betingelserne.

6. Tilbagebetaling

6.1 Hvis du fortryder dit køb, får du dine penge tilbage.

6.2 Har du givet dit samtykke til, at leveringen kan gå i gang, og ønsker du alligevel at fortryde, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve en rimelig betaling, for den del af abonnementet, der allerede er leveret . (Prisen udregnes i forhold til hvor mange dage du har haft abonnementet i forhold til det mandlige abonnement)

6.3 Vi refunderer beløbet til dig uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget besked om at du vil fortryde aftalen. Vi tilbagefører pengene med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved købet, medmindre vi har aftalt andet.

7. Fortrydelsesret på varer

7.1 Hvis du vælger at købe en vare fri har du ligeledes 14 dages fortrydelsesret regnet fra den dag du køber varen fri, da du i det tilfælde allerede har varen hos dig.

7.2 Fristen indebærer, at du har 14 dage fra modtagelsen til at give os besked om, at du vil fortryde dit køb. Du kan sende en mail til info@lalatoys.dk eller benytte standardfortrydelsesformularen, som du finder nederst i handelsbetingelserne.

7.3 Du kan ikke fortryde købet ved at nægte at modtage varen uden samtidig at give os besked.

8. Returnering

8.1 Når du har givet os besked om, at du vil fortryde dit køb, har du 14 dage til at sende varen tilbage til os.

8.2 Du skal selv betale for at pakken returneres, og det er dig, der hæfter, hvis der opstår en skade under transporten.

LNR Group ApS
Beringvej 21A
8361 Hasselager

8.3 Din returnering bedes afsendes som pakke med mulighed for tracking, for at sikre dig selv bedst muligt da ansvaret ligger hos dig indtil varen er modtaget hos LalaToys.

8.4 Som køber bærer du risikoen for legetøjet fra tidspunktet for dets levering.

8.5 Som køber kan du ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give LalaToys besked om dette.

8.6 Hvis varen har mistet værdi, og det skyldes at du har brugt den på en anden måde, end hvad der var nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer, kan du kun få en del af købsbeløbet tilbage. Beløbet du kan få tilbage afhænger af varens handelsmæssige værdi, og i visse tilfælde kan det betyde, at du kun kan få fragtomkostningerne tilbage.

9. Refundering

9.1 Hvis køber fortryder sit køb, vil LalaToys gennemføre en tilbagebetaling til det samme betalingskort, som blev anvendt ved købet.

9.2 I tilfælde af værdiforringelse, som køber hæfter for, fratrækkes denne af købsbeløbet.

9.3 Benytter du dig af fortrydelsesretten, inden for den givne fortrydelsesfrist, refunderer LalaToys beløbet senest 14 dage efter den dag, hvor vi har modtaget din besked om, at du vil fortryde aftalen. Hent fortrydelsesformular

9.4 LalaToys kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget legetøjet retur, med mindre køberen inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret det til vores adresse.

10. Reklamationsret

10.1 Hvis du ikke er tilfreds med abonnementet kan du kontakte os på info@lalatoys.dk

10.2 Købelovens mangels regler gælder ikke for abonnementer. Om du har 2 års reklamationsret efter reglerne i købeloven afhænger derfor af, hvad der skal leveres i henhold til abonnementsaftalen

11. Levering af varer

11.1 Ved levering af varer har du reklamationsret i 24 måneder. Kontakt os inden du sender varen.

11.2 Hvis din reklamation er berettiget, betyder det, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller et afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

11.3 Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget fejlen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at fejlen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

12. Træk på dit kort

12.1 Du kan til enhver tid tilbagekalde din tilladelse til, at vi trækker et beløb på dit kort. Du kan også gøre indsigelse vedrørende ”uautoriserede debiteringer” over for din kortudbyder, dog senest 8 uger efter debiteringen, med mindre andet fremgår af din aftale med kortudbyderen.

13. Opsigelse & Automatisk fornyelse

13.1 Ved månedlig betaling: Her kan du opsige til udgangen af din medlemsperiode – altså fra måned til måned

13.2 Ved halvårligt medlemskab: Her bliver du løbende halvårligt opkrævet beløbet for et halvt år ad gangen. Du er bundet de første 6 måneder, hvorefter du kan opsige fra måned til måned.

13.3 Ved årligt medlemskab: Her bliver du løbende årligt opkrævet beløbet for et år ad gangen. Du er bundet de første 6 måneder, hvorefter du kan opsige fra måned til måned.

13.4 For både halvårligt og årligt gælder at ved opsigelse inden udløbet af den periode du har betalt for, vil du modtage tilbagebetaling af differencen imellem, hvad der er betalt for, og hvad du reelt har brugt.

13.5 Du kan opsige dit abonnement, så snart alt dit legetøj er sendt retur eller købt fri. Din opsigelse træder i kraft med det samme. Vi sender dernæst en bekræftelse på opsigelsen af medlemskabet.

14. Ejendomsretten

14.1 Det til enhver tid gældende sortiment hos LalaToys er LalaToys ejendom, hvorfor du igennem dit medlemskab kun opnår brugsretten til legetøjet. Du må derfor ikke over for en tredjepart forsøge at sælge eller på anden måde råde på dette.

14.2 Har du i 8 fortløbende måneder haft brugsretten til samme vare, vil den bortfalde som LalaToys ejendom og overgå til dig som køber. Du får samtidig nye poletter for at foretage det næste valg.

14.3 Køber du varen fri via din profil, vil den bortfalde som LalaToys ejendom og overgå til dig som køber. Du får samtidig nye poletter til at foretage det næste valg.

15. Købers ansvar for Legetøjet

15.1 Køber bærer ansvaret og risikoen for legetøjet fra modtagelse af legetøjet og frem til tilbageleveringstidspunktet.

15.2 Køber holdes ikke ansvarlig for almindelig slidtage og brug af legetøjet.

15.3 Skulle det tilbageleverede legetøj mangle dele vil det betragtes som et mangelfuldt, som køber holdes ansvarlig for. I sådanne tilfælde vil du kun blive faktureret ”rest” beløbet i forhold til antal måneder, som du har haft legetøjet i din besiddelse.

15.4 Skulle det tilbageleverede legetøj komme i ødelagt tilstand, vil Tryghedsgarantien træde i kraft, såfremt alle dele er returneret og legetøj ikke er misligholdt fx ved vandskade af elektronisk legetøj. Træder tryghedsgarantien i kraft, vil køber ikke holdes ansvarlig for erstatning.

16. Sælgers ophævelse af medlemskab

16.1 LalaToys kan vælge at ophæve købers medlemskab med øjeblikkelig virkning, såfremt køber væsentligt misligholder sine forpligtelse overfor os.

16.2 LalaToys kan ophæve købers medlemskab ved følgende situationer:

- Køber udebliver med betaling i mere end 5 dage fra forfaldstidspunktet af det pågældende abonnement.

- Køber forsømmer vedligeholdelsesansvaret af det fremsendte legetøj.

- Køber har solgt eller forsøgt solgt det fremsendte legetøj, før ejendomsretten er overgået til køber.

16.3 Hvis LalaToys finder det nødvendigt at ophæve medlemskabet, kan der gives en frist på minimum 14 dage til udbedrelse eller udredninger af de handlinger, der er i strid med vores handels-, leverings- og abonnementsbetingelser. Dette er dog kun gældende, hvis LalaToys finder det muligt, at den pågældende situation kan genoprettes.

16.4 I tilfælde af at sælger ophæver medlemskabet, er køber forpligtet til at betale i følgende tilfælde:

- I tilfælde af betalingsmisligholdelse, er du som køber forpligtet til at betale forfaldne pengekrav, herunder eventuelle rykkere og påløbne renter.

- I tilfælde misligholdelse af det fremsendte legetøj, er du som køber forpligtet til at skulle erstatte legetøjets ”restværdi”.

17. Klager

17.1 Hvis legetøj fra LalaToys er defekt, kan du klage over produktet inden for rimelig tid og få information om, hvordan du returnerer legetøjet til os. Klage over køb eller produkter kan indgives ved at du sender en mail, der beskriver problemet til info@lalatoys.dk.

17.2 Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.naevneneshus.dk

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her - http://ec.europa.eu/odr

18. Rettigheder

18.1 Alt indhold på websitet, inklusiv tekst, scripts, billeder, flashfiler, grafik, lyd, musik, videoer, interaktive funktion og lignende, ejes eller er licenseret til LalaToys. Brugen af dette indhold er underlagt copyright og andre intellektuel ejendomsretter gældende ifølge dansk lovgivning.

18.2 Er med undtaget producenters varemærker, logoer, billeder og produkttekster.

19. Ændringer af Handelsbetingelser

19.1 LalaToys må, når vi finder det passende, tilføje eller på anden måde tilrette disse Handelsbetingelser.

20. Generelt

20.1 Disse Handelsbetingelser er underlagt lovgivningen i Danmark, og skal fortolkes i overensstemmelse med dette.

20.1 Disse handels- og leveringsbetingelser, vores abonnementsbetingelser, cookies- og privatlivspolitik og andre offentligt tilgængelig lovtekster udgør den fulde aftale mellem parterne.

21. Persondatapolitik

Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os: Navn, adresse, tlf.nr. og mailadresse. (Navn, adresse, telefon & e-mail)

Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig. (Hvis I videregiver oplysninger til andre virksomheder, skal det her oplyses hvilke oplysninger I videregiver, hvorfor og til hvem.)

Personoplysningerne registreres hos LNR Group ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Den dataansvarlige på lalatoys.dk er LNR Group ApS. Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig. Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: info@lalatoys.dk.

22. Standardfortrydelsesformular

(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

LNR Group ApS
Beringvej 21A
8361 Hasselager
E-mail: kontakt@lalatoys.dk

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser:

Bestilt den: _______________________________

Modtaget den: _______________________________

Forbrugerens navn: _______________________________

Forbrugerens adresse: _______________________________

Forbrugerens underskrift: _______________________________ (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

Dato: _______________________________


Handelsbetingelserne er senest opdateret d. 01.05.2022

23. Kreditvurdering

Når du indgår en aftale om abonnement, giver du samtidig tilladelse til, at dine oplysninger anvendes til at indhente oplysninger fra kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre i forbindelse med kreditvurdering

LalaToys forbeholder sig ret til at afvise en bestilling, hvis du eller anden person i husstanden står registreret i RKI, eller hvis der findes andet sagligt grundlag for at afvise bestillingen.